Boekentips

Boekentips

Bezieling en kwaliteit in organisaties

Auteur: Ir. Daniel D. Offman (1992)

Dit boek gaat over creërende mensen in een creërende organisatie. Gezonde groei binnen een organisatie door aandacht voor relaties en verbindingen tussen mensen, afdeling en hiërarchische niveaus. En externe groei door aandacht voor de relatie tussen de organisatie en haar doelgroepen. Meerwaarde ontstaat wanneer mens een organisatie zich gedragen als delen van een creatief geheel, hun energie bundelen en daarmee meer bereiken. Mij spreekt vooral het ontwikkelen van kernkwaliteiten en het optimaliseren van een bewust en verantwoordelijke werkhouding aan. Dit boek beschrijft de basis van mijn werk en ik beschouw het als een bijbel. Kortom, een aanrader!

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Auteur: Stephan R. Covey (1989)

Van dit boek zijn wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht. Covey leert ons hoe wij de kwaliteit van ons persoonlijk leven, diensten en organisaties kunnen verbeteren. Zijn inzichten hebben het leven en werken van velen, waaronder dat van mijzelf, ingrijpend veranderd. Zijn filosofie is van alle tijden en blijkt steeds opnieuw jonge generaties aan te spreken. De lessen van Covey zijn geïntegreerd in de programma’s van VALENT ontwikkeling.

De psychologie van C.G. Jung

Auteur: Jolande Jacobi (2004)

Moeilijk leesbaar, maar zeer interessante samenvatting van het werk van de Zwitserse psycholoog Carl Jung over het menselijk functioneren. De rol van het onbewuste, denken versus voelen en alle andere polariteiten die de basis vormen voor persoonlijkheidstypering staan beschreven. Geschikt voor iedereen die bekend is met persoonlijkheidstypering en die zich wil verdiepen in het theoretisch kader. In de Masterclass Stress & schaduw komt dit kader tot leven door koppeling aan veel praktijkvoorbeelden. Link opnemen.

Geweldloze Communicatie

Auteur: Marshall B. Rosenberg (2003)

De manier waarop we communiceren is -meestal onbedoeld- gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Dit boek laat aan de hand van sprekende voorbeelden zien dat het ook anders kan. Zo ontstaat een heldere, directe manier van communiceren met aandacht en respect voor beiden partijen. Latente conflicten worden voorkomen, onderhandelingen verlopen soepeler en gesprekken leveren het gewenste resultaat. Een prachtige manier om zonder oordeel te communiceren.

Emotionele intelligentie

Auteur: Daniel Goleman (1996)

Emotionele vaardigheden zijn vaan doorslaggevend belang voor succes in werk, relaties en voor ons lichamelijk welbevinden. Het kunnen herkennen van de eigen gevoelens en deze functioneel inzetten, is een thema dat regelmatig terugkomt in persoonlijke coaching.

Situationeel leiding geven

Auteur: Dr. Paul Hersey (1987)

Situationeel leiding geven is de vaardigheid van het afstemmen van jouw eigen leidinggevende stijl op de behoefte van de ander. Dit boek en deze vaardigheid is niet alleen voor managers van groot belang; iedereen die zich bezig houdt met het beïnvloeden van mensen heeft baat bij dit hulpmiddel. Het aanleren van deze vaardigheid komt terug in de Training Coaching on the job en de Workshop Kleurrijk Communiceren.

SPIN Verkooptechniek

Auteur: Neil Rachham (2008)

Dit boek richt zich op het binnenhalen van grote orders. Het behandelt een SPIN-techniek die ik zelf heb doorontwikkeld om klantbehoeften te onderzoeken. Dit is vaak de start bij aanvang van een training. Wat mij betreft is deze techniek dus breder toepasbaar en prima geschikt om leervragen te concretiseren en leerbehoeften te onderzoeken.

Financial Independence for women

Auteur: Vered Neta (2013)

De laatste eeuw hebben vrouwen veel bereikt: vanuit de traditionele rol van huisvrouw hebben zijn veel vrouwen met succes zakelijk of in de politiek actief geworden. Op deze manier nemen vrouwen verantwoordelijkheid voor hun eigen geluk en rijkdom. Mooi! Waar het echter op geld aankomt, zien we een onderontwikkelde relatie met geld. Vrouwen waarderen zichzelf minder goed dan mannen, bemoeien zich vaak niet met geld en nemen minder verantwoordelijkheid voor een financieel gezond leven. Noem het stigmatiserend, voor mij is dit boek een feest van herkenning. En het helpt mij om wakker te worden, actie te nemen en te groeien in mijn financiële onafhankelijkheid.

Hostmanship

Auteurs Jan Gunnarsson en Olle Blohm (2002)

Hostmanship is de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Verwar het niet met klantgerichtheid want hostmanship gaat veel verder dan dat. Het gaat niet alleen over het welkom heten van klanten, ook het welkom heten van je collega’s en van jezelf is een relevant onderdeel. Wat mij betreft een prachtig concept wat toegepast kan worden binnen het kader persoonlijke- en teamontwikkeling.