Informatie

Ik help professionals die zakelijk vastlopen of verder willen groeien door persoonlijke en team ontwikkeling.

Informatie

Mijn naam is Renata Boltendal en als zelfstandige coach en trainer werk ik onder de naam VALENT ontwikkeling. Ik help professionals die zakelijk vastlopen of verder willen groeien door persoonlijke en team ontwikkeling. Ik werk op het snijvlak van persoonlijkheid en professionaliteit. Dat betekent dat ik je leer om de beste versie van jezelf te worden door je te begeleiden bij zakelijke doelstellingen of uitdagingen. Kortom, persoonlijke groei in een professionele omgeving.

Op deze pagina vind je de volgende informatie:

Over VALENT ontwikkeling
Over Renata Boltendal
Resume
Aanpak
Kernwaarden

Heb je een leervraag, maar geen zin of tijd om alle informatie en inspiratie op deze website tot je te nemen?
Neem dan contact op voor een persoonlijke kennismaking of oriëntatie om te kijken of wij elkaar van dienst kunnen zijn.

Over Valent Ontwikkeling

Meer waarde uit menselijk kapitaal

VALENT betekent waarde, waard zijn. Ik richt mij op de waarde van mensen binnen bedrijven en organisaties en manieren om dit menselijk kapitaal te vergroten. Meer waarde uit menselijk kapitaal, zo luidt de missie van VALENT ontwikkeling.

V (het vinkje)

Ik geloof dat ieder mens uniek is èn dat je precies goed bent zoals je bent. Jij beschikt over unieke kwaliteiten die van waarde zijn voor de organisatie of de onderneming waarvoor je werkzaam bent. Naast deze kwaliteiten bepalen ook de vervormingen hiervan (valkuilen, uitdagingen en allergieën) de dynamiek die je ervaart tussen jou, je collega’s en de zaak waarvoor je werkt.

  • Wat zijn jouw kwaliteiten?
  • Welke interacties levert jouw persoonlijkheid met die van je collega’s?
    En in welke mate draag jij bij aan de ontwikkeling van de zaak?

O

Een organisatie of onderneming is een omhulsel van mensen die met elkaar samenwerken aangevuld met materialen met een financiële waarde, zoals een gebouw, apparatuur enz. Alle medewerkers hebben zich (bewust of onbewust) verbonden aan een missie, datgene waar de zaak voor staat. De dynamiek wordt niet alleen veroorzaakt door interactie tussen de verschillende mensen maar ook door veranderingen in de omgeving. Zakelijk succesvol zijn en blijven, betekent dat de onderneming of organisatie voortdurend in beweging is. Verandering is de enige constante.

V en O

Ontwikkeling van de onderneming betekent ontwikkeling van de mensen die daarin werkzaam zijn. En andersom: wanneer de medewerkers zich ontwikkelen, groeit de zaak! Ik ga ervan uit dat jij als medewerker, leidinggevende of ondernemer een vak hebt geleerd. Omgaan met veranderingen -zoals een fusie, reorganisatie, veranderende werkwijzen of een vernieuwd aanbod van producten of diensten- vraagt echter om geheel andere vaardigheden. In mijn ogen onderscheidt een professional zich van een vakdeskundige door de uitdagingen uit de omgeving te benutten voor persoonlijke groei.

Ben jij zo’n professional? Of wil je het worden?

Over Renata Boltendal

In januari ’97 ben ik cum laude afgestudeerd aan de HTS, richting Milieutechnologie. Ik was klaar voor de arbeidsmarkt en ging aan de slag als consultant bij een adviesbureau. Waar mijn werk vakinhoudelijk uitstekend ging, kwam ik erachter dat er meer nodig was voor zakelijk succes. Maar wat?

Jaren later vervulde ik een managementfunctie bij een hoogheemraadschap dat ontstaan was uit een fusie van zes waterschappen. Alle processen moesten opnieuw georganiseerd worden. Waar dat voor mij heel logisch en duidelijk was, leek het erop dat ik letterlijk een andere taal sprak en niemand mij verstond. Was ik nou gek of waren al mijn collega’s dat? Een mooi moment om een professionele coach te vragen om met mij mee te kijken. Wat er toen gebeurde, is onbeschrijflijk.

Middels persoonlijke coaching leerde ik hoeveel invloed mijn persoonlijkheid heeft op mijn presteren. Gebeurtenissen uit het verleden hadden een impact op mijn taakuitvoering in het heden. En daarnaast was ik mij niet bewust van mijn kwaliteiten en ambitieniveau. Deze vier gesprekken hebben mijn leven verrijkt op een manier die zich niet met woorden laat omschrijven. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik uit ervaring weet hoe bevrijdend persoonlijke ontwikkeling werkt. Je eigen keuzes maken zonder belemmeringen uit het verleden is een groot geschenk.

Deze persoonlijke coaching heeft mij zó geïnspireerd dat ik besloot om mijzelf om te scholen: drie jaar lang reisde ik naar Utrecht om Professionele Communicatie te studeren met als doel anderen te helpen zoals ik zelf ook geholpen was. Daar leerde ik mensen te begeleiden door ook mijn eigen proces aan te gaan. Lastig en leerzaam!

In het laatste jaar kwam ik via netwerkorganisatie JCI in aanraking met Insights Discovery; een krachtig en aansprekend instrument dat ondersteuning biedt bij leerprocessen. Vanaf het eerste moment heeft dit mij geholpen om mijzelf en de verschillen met anderen beter te begrijpen.

Sinds 2008 werk ik als zelfstandig professional waarbij mijn passie, eigen ervaringen, vakopleiding èn de kleurrijke werkvormen uit Insights Discovery de belangrijkste pijlers in mijn werk vormen.

Resumé

Profiel

Professioneel coach & trainer zet ervaringsdeskundigheid en vakdiscipline in met als doel meerwaarde te creëren uit menselijk kapitaal. Dit verrijkt zowel jou als medewerker, leidinggevende of ondernemer met meer mogelijkheden en werkplezier als de zaak met meer veerkracht en resultaat. Gespecialiseerd in inter-persoonlijke communicatie, stressmanagement en conflicthantering.

Werkervaring

2008 – heden Zelfstandig coach en trainer | VALENT ontwikkeling
persoonlijke – en team coaching (maatwerktrajecten)
workshops en trainingen gericht op professionele groei
teambuilding en inspiratielezingen
2001 – 2007 Beleidsmedewerker (2 jaar) en sectieleider (5 jaar) | HHNK
communicatie met externe partijen, zoals gemeenten
vertrouwd met bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen
managementfunctie, 25 medewerkers, budget € 5 mlj./jaar
fusie (80 -> 900 fte) en reorganisatie (900 -> 700 fte)
1999 – 2001 Consultant | Nedcon Groep
Risico Inventarisaties en Evaluaties
veiligheidsbeheerssystemen conform VCA*/**-certificering
trainer arbo-/veiligheidscursussen
1997 – 1999 Milieutechnisch adviseur | EnSaCo
calamiteitenorganisaties en calamiteiten(bestrijdings)plannen
grootschalige calamiteitenoefeningen
op-maat trainingen veiligheid en milieu

Vakopleiding

1997 – heden Professionele groei door cursussen, trainingen, workshops, inter- en supervisie
2015 Leadership Embodyment | AnoukA
2009 Accreditatieopleiding Insights Discovery, Insights Benelux
2010- heden Learning Academies: Teamdynamica, Organisatiecultuur, Effectieve Projectteams, Conflicthantering, Leiderschap, Sales Effectiveness, Masterclasses: Neuroscience, Typen en Voorkeuren, Cultuurtrajecten
2015 Deeper Discovery Expierence
Full Circle kwalificatie
2007 – 2010 Professionele Communicatie, Phoenix Opleidingen TA/NLP
Neuro Linguistisch Programmeren
Transactionele Analyse
Systemisch werk
1993 – 1997 HTS Milieutechnologie cum laude, Hogeschool van Amsterdam
1989 – 1993 MLO Middelbare Laboratorium Opleiding, Bakhuis Rozeboom Instituut

Primaire drijfveer

Doe de gewone dingen
ongewoon goed

Aanpak

Coaching en training

Door mijn persoonlijke aandacht en mijn vermogen van observeren & analyseren openbaren zich beknellingen die professionele groei in de weg zitten. Op een diepere laag vindt bewustwording plaats waarna we oefenen met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Menselijk kapitaal wordt bevrijd om doelmatig en effectief om te gaan met hedendaagse uitdagingen.

Gedurende dit proces creëer ik een veilige sfeer en zorg ik ervoor dat jij de gewenste stappen kan maken. Ik werk met mensen; individueel of in (klein) groepsverband. Interactieve werkvormen maken het leren leuk waarbij de deelnemers aan mijn programma’s verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Samen gaan we op zoek naar wat werkt en zorgen we voor een ware transitie met een duurzaam resultaat. Universele levenslessen worden middels een pragmatische aanpak vertaald naar een zakelijke werkhouding.

Voor mij bestaat er niets mooiers dan het moment waarop een cliënt geïnspireerd is geraakt en vanuit eigen kracht zelfstandig verder kan. Dit levert werkplezier, potentie, resultaat en winst. Ik voel mij zeer rijk dat ik anderen in hun leerproces mag begeleiden.

VALENT ontwikkeling staat voor:

  • Zorgzaam sterker door persoonlijke aandacht en een professionele aanpak
  • Duurzaam resultaat door diepgaande bewustwording
  • Veiligheid, ruimte geven en verantwoordelijkheid nemen
  • Ware transitie door het vertalen van universele levenslessen naar een zakelijke werkhouding
  • Persoonlijke en zakelijke groei door het bevrijden van menselijk kapitaal

Maatwerk

Mijn voorkeur gaat uit naar maatwerkopdrachten. Hoe meer ik aansluit op de behoeften van mijn cliënt, hoe meer resultaat we bereiken. Mijn hart klopt het snelst van coachingsopdrachten, persoonlijk of in teamverband. Deze bewustwording gaat hand in hand met trainingen. Daarnaast word ik blij van het begeleiden van teamdagen, workshops en lezingen.

Doelgroep

Iedereen die de noodzaak of innerlijke drive heeft zich professioneel te ontwikkelen en bereid is om daarin te investeren (inzet, tijd & geld) behoort tot mijn doelgroep. Ik werk met gezonde mensen, individueel of in teamverband.

Mijn ervaring ligt in de techniek, water, bouw, (semi-)overheid, zorg, onderwijs en MKB.
Door voor verschillende branches te werken, is het nodig om continu afgestemd te blijven op mijn cliënt waardoor ik scherp blijf en maatwerk lever.

Eerste contact en contract

Ik werk vraag gestuurd en verkrijg mijn opdrachten via mijn netwerk, op aanbeveling of via on line uitingen. Spreekt mijn aanpak je aan en heb je een leervraag, dan maken we gratis en vrijblijvend een afspraak voor een intakegesprek waarin ik altijd de volgende vraag stel: wat wil je bereiken?

Tijdens dit gesprek onderzoeken we of mijn aanbod oplossingen biedt voor jouw vraag. Op verzoek volgt een offerte met daarin uitgewerkt vraag- en doelstelling, aanpak, beoogd resultaat, kostenraming en wederzijdse voorwaarden. Instemming geschiedt met een schriftelijk akkoord. Ook wordt vooraf afgesproken op welke wijze de opdracht geëvalueerd wordt. Voor meer informatie zie mijn Algemene Voorwaarden.

Ja, ik wil contact!

Specialisatie

Persoonlijke – & Team Effectiviteit
Communiceren & samenwerken
Stressmanagement & Persoonlijke balans
Conflicthantering

Kernwaarden

De kernwaarden die ik geïntegreerd heb in mijn werk en leven zijn veiligheid, dankbaarheid, leven in harmonie met de natuur en meesterschap.

Veiligheid

De magie van het leven ligt buiten de comfortzone. Om dit te pakken, heb je uitdaging nodig zodat je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden aanleert. In deze groeizone ligt het goud. En tevens de auw!

Persoonlijke groei vraagt om lef. Lef om jezelf kwetsbaar op te stellen om te ontdekken wat je wel en (nog) niet kunt. Lef om te onderzoeken wat je in de schaduw van jezelf tegenkomt. En lef om te experimenteren en fouten te maken.

Het meervoud van lef is leven. Dat is de reden dat ik mijzelf met hoge regelmaat uitdaag. En waarom ik anderen stimuleer en begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling.

Ont wikkelen, de wikkels eraf halen met als doel jezelf verrijken met het kapitaal aan mogelijkheden dat in jouw kern besloten ligt. Wat een rijkdom!

Veiligheid creëren is een absolute must om leerprocessen aan te gaan en laat dat nu precies mijn sterkste punt zijn! Een veilige basis in ons contact dient ons beiden om samen het leerproces in te gaan. Zonder oordeel aannemen wat we tegenkomen om van daaruit een volgende stap te maken op weg naar een vol-waardig mens & professional zijn.

Dankbaarheid

Leven is leren. Alles wat op jouw pad komt, heeft als doel om daarvan te leren. Dankbaar zijn -vaak in de vorm van buigen- betekent aannemen van datgene wat je aantreft. Waarderen van zowel het goede als het kwade, hoe moeilijk dat ook is…

De herberg
De les van de vlinder

Leven in harmonie met de natuur

Leven in harmonie met de natuur gaat voor mij over respect hebben voor jezelf, anderen en de omgeving (of situatie) zoals deze is. Mens en hun omgeving beïnvloeden elkaar continu. Vertrouw erop dat datgene wat de omgeving jou aanbiedt, datgene is wat je nodig hebt. Je kunt jezelf, anderen of de situatie om je heen niet veranderen. Je bepaalt wel zelf de manier waarop je hiernaar kijkt en hiermee omgaat.

Leven in harmonie met de natuur vraagt om dingen onder ogen zien zoals ze zijn en persoonlijk leiderschap om je ritme aanpassen aan mens en natuur. Iedere keuze die je maakt, heeft consequenties. Lange termijn handelen en een positieve bijdrage leveren zijn voor mij belangrijker dan op korte termijn gaan voor je eigen resultaat.

De vicieuze cirkel van het beeld

In het kader van een fijne leefomgeving ben ik lid van het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en Landschap Noord Holland. Weleda is voor mij een organisatie die deze waarde als geen ander commercieel vormgeeft.

Meesterschap

Meesterschap gaat voor mij verder dan je vak verstaan. Het gaat ook om verantwoordelijkheid nemen om jouw kwaliteiten in te zetten op een manier die jezelf en anderen dient. In de juiste tijd en op de juiste plek, daar waar jouw bijdrage gewaardeerd wordt. Ruimte innemen, jezelf zichtbaar maken en staan voor datgene wat jij te bieden hebt.

Meesterschap gaat ook over het invullen van je eigen behoeften. Dat is van belang om balans te houden tussen datgene wat je geeft en neemt. Alles wat je nodig hebt, is aanwezig. En meer dan dat: de wereld biedt ons volop overvloed. Creëer voor jezelf een goed leven en neem wat je nodig hebt. Niet meer en niet minder.