Jouw vraag

Net zoals ieder mens uniek is, is iedere leervraag dat ook. De vraag van de opdrachtgever staat centraal.

De vraag centraal

Net zoals ieder mens uniek is, is iedere leervraag dat ook. De vraag van de opdrachtgever staat centraal in het werk van VALENT ontwikkeling en hoe beter vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd, hoe succesvoller de begeleiding. Dat maakt ieder traject tot een maatwerktraject.

Specialisatie

Een aantal onderwerpen komt steeds weer terug waardoor de expertise van VALENT ontwikkeling ligt bij de volgende specialisaties: communiceren & samenwerken, persoonlijke –& teameffectiviteit, stressmanagement & persoonlijke balans en conflicthantering.

Doelgroep

Ik werk met mensen die zakelijk vastlopen of zich willen ontwikkelen. In welke branch of in welke functie je werkzaam bent, doet er niet toe. Uitgangspunt is dat jij je vak verstaat en wilt leren hoe je -vanuit noodzaak- zaken anders kunt aanpakken of de interne drive hebt om jezelf te ontwikkelen.

Doordat ik met verschillende doelgroepen werk, houd ik mijzelf scherp. De ene keer is dat een zorginstelling waar we eerst aan elkaar gaan wennen voordat we echt de knelpunten aanpakken. En de andere keer is het een bouwteam waar ik direct met Persoonlijke Insights Discovery Profielen aan de slag mag. De behoeften van de deelnemers staan centraal en –zoals gezegd- ik ben er continu op gefocust om hierop af te stemmen.

Klik op een doelgroep die aansluit bij jouw vraag of bekijk direct  het aanbod van VALENT ontwikkeling.

Werknemers

Waarom wordt er vooral in leidinggevenden geïnvesteerd?

Toen ik de overstap maakte van werknemer naar leidinggevende kreeg ik cursussen aangeboden zoals bijvoorbeeld Situationeel Leidinggeven. Prachtig! Gelijker tijd vroeg ik mij af waarom alleen de leidinggevenden deze cursussen kregen aangeboden en de werknemers niet. De mate waarin leidinggevende en werknemer op elkaar zijn afgestemd, bepaalt het succes van de samenwerking. Op deze manier leren was in mijn ogen eenzijdig terwijl de medewerkers toch het grootste kapitaal vormen. Waarom gaan juist leidinggevenden zoveel in opleiding?

Kernvragen van professionele werknemers

Precies om deze reden ben ik in 2008 gestart met een programma speciaal voor medewerkers met als doel het aanleren van een professionele werkhouding. Ik geloof dat iedereen kwaliteiten heeft die waardevol zijn voor het bedrijf of de organisatie waarvoor hij/zij werkt. Naast de kwaliteiten die je inbrengt, bepalen vooral de bijbehorende vervormingen hiervan (valkuilen en allergieën) jouw functioneren en de mate waarin je hiervoor gewaardeerd wordt. Kernvragen die steeds weer terugkomen, zijn:

  • Wat zijn mijn kwaliteiten?
  • Wat zijn mijn ambities?
  • Hoe zet ik beiden met succes zakelijk in?

Persoonlijke ontwikkeling als basis voor zakelijk succes

In mijn begeleiding ga ik ervan uit dat je je vak verstaat èn dat je goed bent zoals je bent. Je hoeft niet te veranderen. Om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan, is continue ontwikkeling wel gewenst en soms zelfs een vereiste. Door jezelf te ontwikkelen vergroot je jouw mogelijkheden zodat je met meer plezier en zelfvertrouwen uitdagingen op je werk aangaat.

Leervragen van werknemers

Individuele vraagstukken hebben te maken met het benutten van de eigen potentie, jezelf losmaken van belemmeringen, onderzoeken van de persoonlijke ambities en uitdagingen, je (on)prettig voelen in een relatie of in een team of de manier waarop je jezelf presenteert en je eigen dromen waarmaakt. Voorbeelden van vragen waarmee werknemers komen:

‘Er zijn veel organisatieveranderingen geweest. Ik heb steeds een plek weten te behouden, maar weet nu niet meer of ik dit nog wel wil. Ik wil uitzoeken wat mijn ambities zijn.’

‘Om mijn werk beter uit te voeren, wil ik een specifieke competentie ontwikkelen. Hier heb ik begeleiding bij nodig.’

‘Ik werk hard en houd mij bezig met datgene wat er van mij gevraagd wordt. Hierdoor kom ik vaak niet aan mijn eigen werkzaamheden toe. Ik wil meer invloed op de manier waarop ik mijn tijd besteed.’

‘Ik krijg niet de waardering die ik verdien. Hoe kan dat? En hoe vergroot ik de zichtbaarheid van mijn persoonlijke bijdrage?’

‘Ik kan die ene collega / mijn leidinggevende niet uitstaan. Zodra hij/zij begint te praten, gaan mijn haren al recht overeind. Hoe moet ik hiermee omgaan?’

‘Ik geef binnenkort een presentatie en wil mijn (v)aardigheid hierin verbeteren.’

‘We staan voor een herverdeling van ons takenpakket. Hoe kan ik voor mijzelf opkomen zonder anderen voor de kop te stoten?’

‘Al mijn ideeën over hoe wij als afdeling kunnen groeien, worden weg gerationaliseerd. Hoe kan ik mijn collega’s overtuigen en meenemen in mijn visie?’

Leidinggevenden en werkgevers

Leiding geven is een vak!

Hoe vaak komt het niet voor dat de meeste gewaardeerde / langst in dienst zijnde / hoogst opgeleide collega gevraagd wordt het team te gaan coördineren? Het gebeurde mij en ik had er plezier in. Zoveel zelfs dat ik besloot om bij de eerstvolgende reorganisatie te solliciteren op een leidinggevende functie. Met succes, ik werd aangenomen en kreeg een uitgebreide training ‘Starten met leidinggevende aangeboden’. Eerlijk gezegd voelde ik mij daar iets te goed voor: ik had toch al ervaring met het aansturen van een team? En voor werkgevers die personeel in dienst nemen: hoe moeilijk kan het zijn om mensen aan te sturen?

Een vergissing zo bleek, want ik leerde gesprekstechnieken zoals onderhandelen, voorzitten van een teamoverleg en conflicthantering. Leiding geven is een vak. Een vak dat in allerlei opzichten verschilt van het vak waarvoor je geleerd hebt. Ik heb er in de loop der jaren opleidingen mogen volgen en ervaring opgedaan zodat ik mij kon ontwikkelen tot leidinggevende. Een mooie ervaring en ik deel graag mijn expertise met jou.

Mijn visie op leiding geven

Leidinggevende ben je alleen wanneer medewerkers bereid zijn om leiding van jou te ontvangen. Een leidinggevende faciliteert zijn/haar team met als doel om zo efficiënt mogelijk tot gewenste resultaten te komen. Omdat iemands prestaties voor driekwart afhangen van zijn/haar persoonlijkheid, doe je dat vooral door medewerkers te motiveren en vanuit eigen kracht te laten werken. Leidinggeven is een rol die iedere medewerker die dat wil vanuit zijn/haar persoonlijkheid kan vervullen mits hij/zij bereid is om zich als leidinggevende te ontwikkelen.

Leervragen van leidinggevenden

Mijn focus en ervaring richt ik op medewerkers die de stap maken naar het leiding geven en het middel management. Leervragen die aanleiding geven tot begeleiding:

‘Waarom doen mijn medewerkers niet wat ik van ze vraag?’

‘Ik weet dat iedereen uniek is en dat er verschillende behoeften zijn in het ontvangen van leiding. Daarom wil ik leren verschillende type medewerkers te herkennen en manieren om mijn stijl van leidinggeven hierop afstemmen. ‘

‘Hoe inspireer ik mijn medewerkers? En hoe blijf ik zelf geïnspireerd?’

‘Ik geef binnenkort een presentatie en wil mijn (v)aardigheid hierin verbeteren.’

‘Ik wil dat mijn medewerkers meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen takenpakket.

Hoe kan ik dit aansturen?’

‘Wij hebben behoefte aan ondersteuning bij het implementeren of beter laten verlopen van functionerings- en beoordelingsgesprekken.’

Teams

Met plezier samen werken is een keuze!

Het succes van een team wordt bepaald door de mate waarin de teamleden elkaars kwaliteiten kennen, waarderen en benutten ten behoeve van het gezamenlijke doel.

In de ontmoeting met de ander komen we ons zelf tegen. De ene keer verloopt de samenwerking vloeiend en vullen jullie elkaar prachtig aan. Maar het komt ook voor dat er minder klik is en de samenwerking moeizaam gaat. Inzicht in de verschillende persoonlijkheden geeft begrip in elkaars drijfveren, behoeften, kwaliteiten, valkuilen en allergieën. Dit is de eerste stap op weg naar een fijne samenwerking.

Leervragen van teams

VALENT ontwikkeling biedt diverse programma’s aan om de teameffectiviteit te verhogen met als gevolg meer resultaat en meer plezier in het samen werken. Voorbeelden van team vraagstukken zijn:

‘Ons team is vastgelopen door de verschillende karakters in het team. Hoe komen we hier uit?’

‘Wij willen een nuttige ‘noot’ toevoegen aan onze jaarlijkse teamdag.’

‘Als we het met elkaar eens zijn, gaat het prima, maar we vinden het moeilijk om met conflicten om te gaan. Hoe kunnen we op een respectvolle wijze met elkaar discussiëren?’

‘De teamleden hebben meer in zich dan ze laten zien. Hoe kunnen we deze kwaliteiten benutten?’

‘Het lijkt wel of ieder een ander doel voor ogen heeft zodat we als team niet echt vooruitkomen.

Hoe kunnen we dit beter op elkaar afstemmen?’

‘Iedereen bemoeit zich met elkaar, maar heeft ondertussen moeite met de verantwoordelijkheid voor de eigen taken. Hoe krijgen we meer rust en resultaat in dit team?’

Aanbod VALENT ontwikkeling

Teambuilding (wens tot ontwikkeling evt. i.c.m. een activiteit)

Teamcoaching (noodzaak tot ontwikkeling)

Workshop Kleur bekennen

Workshop Persoonlijke Effectiviteit

Workshop Team Effectiviteit

Workshop Kleurrijk Communiceren

Workshop Stressmanagement

Workshop Persoonlijke Balans

Workshop Conflicthantering

Workshop Voedende Feedback

Aanbod VALENT ontwikkeling

Teambuilding

Team Coaching

Workshop Persoonlijke Effectiviteit

Workshop Team Effectiviteit

Workshop Kleurrijk Communiceren

Workshop Stressmanagement

Workshop Persoonlijke Balans

Workshop Conflicthantering

Workshop Voedende Feedback

Masterclass Stress & Schaduw

Calamiteitenteams

Communiceren is een vak!

Na mijn HTS opleiding heb ik jarenlang calamiteitenteams begeleid in hun functioneren. Denk aan het schrijven en implementeren van calamiteiten(bestrijdings)plannen en het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van calamiteitenoefeningen. Communicatie was altijd een verbeterpunt na een oefening of calamiteit. En dat is ook een ander vak, weet ik nu.

Menselijk functioneren bij werken onder druk

Eenmaal omgeschoold weet ik hoeveel invloed onze persoonlijkheid heeft op ons functioneren, vooral bij werken onder stressvolle omstandigheden. Tijdens de accreditatieopleiding van Insights Discovery (in 2009) werd ik geraakt door de mogelijkheid om iemands stresspatroon inzichtelijk te maken a.d.h.v. het Persoonlijke Insights Discovery Profiel. Direct na afloop schreef ik een programma specifiek om medewerkers van een calamiteitenteam te ondersteunen in hun functioneren. Geïnteresseerd in dit programma? Neem contact op en ik stuur het toe.

Effectief communiceren en stressmanagement

Ik train medewerkers die een rol hebben in een calamiteitenorganisatie of crisisdienst op hun communicatieve vaardigheden en ik leer hen hun eigen stresspatroon te kennen. Hierdoor hebben deze medewerkers meer regie op hun functioneren tijdens stressvolle omstandigheden. Mijn ervaring ligt bij waterschappen, gemeenten, veiligheidsregio’s, provincies en hulpdiensten.

Wil je jouw dienst ook versterken met menselijke vaardigheden, kijk dan eens bij het aanbod hiernaast. Of neem direct contact op om te informeren naar de mogelijkheden.

Vrouwen

Benut jij je volledige potentieel?

Vanuit mijn technische achtergrond heb ik altijd gewerkt in teams die gedomineerd werden door mannen. Pas toen ik aan de slag ging als zelfstandig ondernemer kwam ik erachter dat ik tot die tijd vooral mijn masculiene kwaliteiten had ingezet en daarmee niet mijn volledige potentieel benutte. Om te onderzoeken hoe het vrouwelijk leiderschap cq. ondernemerschap werkte, heb ik een netwerk voor vrouwelijk ondernemers opgericht: Zaak&Vrouw. Van 2011 t/m 2016 was ik voorzitter van dit netwerk.

Inspiratielezing, vrouwenlunch en een tweedaags programma

Inmiddels heb ik goed begrepen waar zowel de kracht als de valkuilen van vrouwen liggen. Samen met Madelon Barens ontwierp ik een tweedaags programma om vrouwen te stimuleren hun volledige potentieel te benutten. Je vindt dit programma onder deze link.

Ook verzorgen we inspiratielezingen en interactieve vrouwenlunches.

Vrouw, steek je kop boven het maaiveld uit!

Deze mooie samenwerking is gestart toen we samen het artikel ‘Vrouw, steek je kop boven het maaiveld’ schreven. Dit is in januari 2016 gepubliceerd in het Insights On Topic magazine over Nieuw Leiderschap. Klik op deze link om het artikel te lezen. We stellen het op prijs als je een reactie achterlaat!

Insights Practitionars

Train de trainer

Vakgenoot, wat leuk dat je op mijn website rondkijkt!

Zoals je weet stelt Insights tal van materialen beschikbaar en via de programma’s van de Learning Academy kun je je doorlopend verbreden en verdiepen m.b.t. het inzetten van de kleurendynamica bij interventies. Dat doe ik ook wat geleid heeft tot de programma’s die ik via deze website aanbied. Wil je gebruik maken van de materialen of programma’s die ik (door)ontwikkeld heb, dan kan dat. Samen met mijn expertise stel ik dit beschikbaar.

Interne opleidingsacademie

Ik ben een voorstander van eigen practitionars binnen grotere organisaties. Voordelig en onafhankelijk van externen de Insights materialen genereren om medewerkers en leidinggevenden te helpen bij persoonlijke – en teamontwikkeling. Wanneer hier enthousiast op gereageerd wordt (en is het ooit anders?), is er veelal vraag naar vervolgprogramma’s. En wat jammer als je die niet kunt aanbieden!

Er valt nog zoveel meer te winst te halen uit de Insights investering. Hoe meer ermee gewerkt wordt, hoe beter het beklijft en dient het instrument steeds beter haar doel: leerprocessen ondersteunen. In de praktijk heb ik gemerkt dat interne practitionars niet altijd de ruimte, wens en expertise hebben om vervolgprogramma’s te begeleiden. Daarbij kan ik je helpen.

Ik verzorg vervolgprogramma’s binnen de interne opleidingsacademie èn ik bied dezelfde programma’s aan als train de trainer ter uitbreiding van de eigen expertise. Dit doe ik voor meerdere opdrachtgevers en ik geniet ervan om elkaar op deze manier te versterken!

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met mij op.

Zelfstandig ondernemer

Insights leid je op tot practitionar en heeft als uitgangspunt dat je zelf trainers- of coachingservaring hebt. Waar dat niet het geval is, help ik je graag zodat jouw Insights workshops de kwaliteit hebben die zij verdienen. Zelf heb ik een driejarige opleiding in professionele communicatie gedaan bij Phoenix opleidingen en daar heb ik geleerd mensen te begeleiden bij veranderingsprocessen. Deze opleiding en mijn praktijkervaring is de basis van mijn werk als professioneel coach en trainer. Aanvullend geeft Insights Discovery taal en tools om leerprocessen kracht bij te zetten. Een gouden combinatie!

Als je gebruik wilt maken van mijn materialen en programma’s houden we eerst een intakegesprek waarin we doelstellingen en voorwaarden afspreken. Afhankelijk van jouw eigen ervaring trainen we eerst samen om de leerstof in de praktijk over te dragen. Daarna stel ik alle materialen beschikbaar.

Trainerspool

Als je wilt, neem ik je ook op in mijn pool van professionals. Bij grote opdrachten nodig ik vakgenoten uit deze pool uit om mee te trainen. Opdrachten die ik zelf niet aanneem, deel ik met professionals uit deze pool.

Wil je weten welke programma’s geschikt zijn als train de trainer of heb je een specifieke vraag? Schroom niet en neem contact met mij op.