Mijn aanbod

Het succes van onze samenwerking zit niet in wat ik aanbied, maar in wat jij aanneemt.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van mijn opdrachtgevers gebruik ik verschillende werkvormen. Op deze pagina licht ik deze toe en middels doorklikken kom je bij mijn aanbod. Ga je liever direct naar het totaaloverzicht, klik dan hier.

Workshops

Kennis, interactie en inspiratie

Een workshop van VALENT ontwikkeling biedt kennis en inspiratie rondom een specifiek onderwerp. Door het doen van interactieve oefeningen worden de deelnemers in staat gesteld te reflecteren en worden zij gestimuleerd in hun persoonlijke groei. De workshops hebben een lengte van 1-2 dagdelen en kunnen onderdeel zijn van een leertraject voor teams, een teambuilding of een interne opleidingsacademie.

Training

Uitbreiden van competenties

Een training wordt opgebouwd uit één of meerdere workshops en biedt meer ruimte om daadwerkelijk met casuïstiek te oefenen. Ik geef er de voorkeur aan om zoveel mogelijk deelnemers zelf de leerervaring te laten ondergaan. Indien gewenst wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.

De noodzaak tot verandering en groei is bij een training hoger dan bij een workshop. Trainen is het aanleren van nieuwe vaardigheden met als doel het uitbreiden van jouw competenties. Mijn trainingen worden altijd gebaseerd op een persoonlijk leerdoel en hebben een coachend karakter. Dat betekent dat we eventuele belemmeringen onderzoeken die je ervan weerhouden het gewenste gedrag te implementeren in jouw werk. Wat moet je loslaten en wat levert je dat op?

De trainingen van VALENT ontwikkelingen zijn opgenomen in een aantal interne opleidingsacademies.

Coaching

Beschikbaar maken van onbenut potentieel

Voor specifieke leervragen die niet in een bestaand programma passen, is het mogelijk om persoonlijke of teamcoaching te genieten. Feitelijk is dit persoonlijke begeleiding zonder vaststaand programma. We werken met datgene wat zich aandient. Waar trainen gericht is op het aanleren van nieuwe vaardigheden, richt coaching zich op het bewust worden van en afleren van disfunctionele patronen. Gevolgd door het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. De aansluiting op het vraagstuk maakt deze vorm van begeleiden bijzonder krachtig.

Aanleiding is altijd een vraagstuk cq. knelpunt en dit staat centraal binnen de begeleiding. Samen onderzoeken we de belemmering èn de oplossing. We werken op diepere bewustzijnslagen en dat vraagt om moed om buiten de gebaande kaders te experimenteren. Ik bied je een veilige leeromgeving, mijn vakdeskundigheid en waar dat helpt, deel ik mijn persoonlijke ervaring met dit thema.

Coaching van VALENT ontwikkeling

 

Persoonlijke Coaching
Teamcoaching

Jaargroepen van VALENT ontwikkeling

De Professionele Medewerker
De Professionele Leidinggevende

Jaargroep

Impact door implementatie

Zoals gezegd hangt het succes van onze samenwerking niet af van wat ik aanbied, maar van wat mijn cliënt aanneemt. Mijn ervaring is dat het implementeren van het geleerde tijd kost. Het volgen van training op training leidt niet automatisch tot het gewenste resultaat. De vinger wordt al snel gewezen naar een trainer of het programma dat niet doet wat het beloofd. Maar wat heb je er zelf aan gedaan om het geleerde in de praktijk te brengen?

Ik heb zeer goede ervaringen met jaargroepen en heb daarom besloten om een tweetal jaargroepen in het aanbod van VALENT ontwikkeling op te nemen. Hierbij komen de thema’s uit de verschillende workshops aan bod tijdens maandelijkse bijeenkomsten. De kracht van deze werkvorm zit in het herhalend karakter en het gezamenlijke leerproces.

Het programma van deze jaargroepen wordt in 2017 uitgewerkt. Heb je interesse? Laat het mij weten, ik kom graag met je in contact.

Inspiratie lezing of interactieve lunchbijeenkomst

Lering en vermaak

Hoewel mijn hart ligt bij coaching en training, word ik regelmatig gevraag voor lezingen. Mijn lezingen bieden een grote dosis inspiratie in het tijdsbestek van 8 min. (mijn kortste lezing) tot anderhalf uur. Ik geef waarde in de vorm van inspiratie, reflectie, handvatten om te groeien en een altijd leuke aanbieding.

Lezingen maak ik bij voorkeur op maat. Kijk bij de pagina Resultaten voor voorbeelden en referenties.

Naast lezingen verzorg ik ook interactieve lunchbijeenkomsten. Tijdens zo’n lunchbijeenkomst verzorg ik een inleiding rondom een specifiek thema waarna de deelnemers elkaar inspireren door het uitwisselen van hun ervaringen en visie. Elkaar op deze manier (zonder agenda en te behalen doel) te ont-moeten geeft energie en inzichten.

Inspiratielezingen en interactieve lunchbijeenkomsten van VALENT ontwikkeling

Communiceer je rijk!
Vrouw, steek je kop boven het maaiveld uit!
Interactieve Vrouwen Lunch

Totaaloverzicht programma’s VALENT ontwikkeling

Workshop Kleur Bekennen
Workshop Persoonlijke Effectiviteit
Workshop Team Effectiviteit
Workshop Kleurrijk Communiceren
Workshop Stressmanagement
Workshop Persoonlijke Balans
Workshop Conflicthantering
Workshop Voedende Feedback
Training Het ABC van Communiceren
Training Coaching on the job
Persoonlijke coaching
Teamcoaching
Teambuilding
Jaargroep de professionele medewerkers (in ontwikkeling)
Jaargroep de professionele leidinggevenden (in ontwikkeling)
Inspiratielezing Communiceer je rijk!
Inspiratielezing Vrouw, steek je kop boven het maaiveld uit!
Interactieve Vrouwen Lunch

Specials

Masterclass Stress & Schaduw
Voor Vrouwen
Inspiratiedag
Voedende Feedback
Presenteren met Power