Ons resultaat

Verrijking en veerkracht

Het resultaat van professionele groei laat zich moeilijk beschrijven of in geld of cijfers uitdrukken. Mijn eigen ervaring en die van vele cliënten is dat een geslaagd leertraject van onschatbare waarde is. Niet alleen vergroot het je mogelijkheden en werkplezier; het draagt in positieve zin ook bij aan je levensgeluk en welzijn. Deze persoonlijke verrijking komt direct ten goede aan je werkomgeving. Organisaties en ondernemingen die investeren in hun mensen hebben meer veerkracht om veranderingen in de omgeving op te vangen en leveren duurzaam, betere resultaten.

Lef biedt leven

Klinkt goed hè? Maar vergis je niet: persoonlijke groei kan -zeker in een professionele omgeving en daar waar de noodzaak tot verandering groot is- zeer pittig zijn. Het vraagt om moed om ongewenst gedrag bij jezelf onder ogen te zien, openheid om nieuwe vaardigheden aan te leren en bereidheid om te experimenteren en fouten te maken. Verandering vindt plaats buiten te comfortzone en daarvoor bied ik je een veilige leeromgeving. Durf jij het aan?

Om een indruk te geven van behaalde resultaten vind je op deze pagina een selectie van opdrachten die ik heb uitgevoerd. In 2017 wil ik met videomateriaal gaan werken. Tot die tijd zijn het persoonlijke verhalen. Een overzicht van mijn opdrachtgevers vind je hier.

Heb jij ook een leervraag?

Schroom niet en neem contact met mij op.

Opdrachtgevers

73

Opdrachten

106

Deelnemers

1620

Workshop

Workshop Kleurrijk Communiceren

Vraag

In 2007 maakte ik kennis met Van Ede outplacement en loopbaanbegeleiding. Ik doorliep zelf een traject en vond mijn nieuwe bestemming als professioneel coach en trainer. Van Ede heeft een mooie aanpak in het begeleiden van mensen naar nieuw werk waar de kleurendynamica van Insights mooi op aansluit. Na een fase van verwerking gaan de cliënten aan de slag met hun campagne om een nieuwe functie te betrekken. Naast persoonlijke begeleiding en trainingen worden inspirerende workshops aangeboden om een succesvolle campagne kracht bij te zetten. In dit kader verzorg ik sinds 2013 de Workshop Kleurrijk Communiceren voor de vestigingen in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam.

Aanbod VALENT ontwikkeling

De Workshop Kleurrijk Communiceren biedt inspiratie en maakt de deelnemers bewust van de invloed van hun persoonlijkheid op hun functioneren. Na een korte kennismaking met de kleurendynamica van Insights Discovery leren de deelnemers op interactieve wijze vier verschillende type mensen te herkennen. Met elkaar werken zij manieren uit om hun manier van communiceren op verschillende type mensen af te stemmen. Deze workshop is een combinatie van de workshop Kleur Bekennen en de Workshop Kleurrijk Communiceren, verkort tot 1 dagdeel. Inspirerend, interactief en verrijkend kenmerken deze workshop.

Resultaat

Naast de genoemde inspiratie doen de deelnemers in korte tijd veel persoonlijke inzichten op. Bijvoorbeeld over persoonlijke kwaliteiten en behoeften wat dikwijls leidt tot het inzicht waarom het bij de voormalige werkgever niet meer paste. Trouw blijven aan de eigen behoeften maakt dat mensen met meer kracht sollicitatiegesprekken aangaan. En doordat zij hun manier van communiceren weten af te stemmen op gesprekspartners ontstaan prettige gesprekken wat de kansen verhoogt bij het vinden van een nieuwe werkplek.

Referentie

Renee Piket
‘De begeleiding van Renata tijdens een Insights sessie heb ik als zorgvuldig, respectvol en prettig ervaren. Zij heeft de gave om je in een groep precies die persoonlijke aandacht te geven die nodig is om je een stapje verder te brengen.’

Fred van Toor
‘Het was een leuke workshop vorige week in Amsterdam. Met name de diepgang en snelheid van jouw antwoorden op mijn vragen de pauze vond ik heel leuk en verhelderend. Jammer dat we niet meer tijd beschikbaar hadden want het was zeer leerzaam. Ook voor de rest van de groep. Nadat de kenmerken per kleurgroep waren gepresenteerd zag je dat er een soort inzicht en blijdschap der herkenning ontstond. We zijn op de goede weg, zou ik zeggen. Dus dank.’

Het herkennen van verschillende type gesprekspartners en in staat zijn om jouw manier van communiceren hierop af te stemmen is dé sleutel tot succesvolle gesprekken. De workshop Kleur bekennen en de Workshop Persoonlijke Effectiviteit bieden hiervoor een krachtige basis. Het daadwerkelijk aanleren van deze vaardigheid gebeurt tijdens de Workshop Kleurrijk Communiceren of de Training Het ABC van communiceren. Combinaties, zoals bij Van Ede, zijn mogelijk.

Workshop Stressmanagement

Vraag

Veel organisaties met een CZS (calamiteitenzorgsysteem) hebben een OTO programma (opleiden, trainen en oefenen) om hun medewerkers optimaal voor te bereiden op hun rol. Dit programma richt zich voornamelijk op technische vaardigheden. Naar mijn idee hoort hier nog bij de O van ontwikkelen van soft skills, zoals communiceren en samenwerken. In 2011 schreef ik het programma Teamtrainingen voor Crisisteams. Hans Janssen, P&O-er bij Waterschap De Dommel volgde bij mij de Learning Academy Stress en introduceerde dit programma binnen het waterschap.

Aanbod VALENT ontwikkeling

Aangezien het OTO budget net voor vier jaar was uitbesteed en het idee om te werken aan soft skills binnen de CZS nog nieuw was, werd het een maatwerkprogramma. Met Hans als co trainer begeleidden we vijf groepen met als doel het verschaffen van inzichten over het persoonlijk functioneren bij werken onder druk en het stimuleren van persoonlijke groei.

Resultaat

Na afloop hebben de deelnemers geleerd stressfactoren en –gedrag bij zichzelf en anderen te herkennen. Zij weten hun kwaliteiten in te zetten in relatie tot hun rol en kunnen spanning aanwenden om in hun kracht te blijven staan. Opvallend bij deze groep was dat er vooral kwaliteiten beschikbaar waren als buiten gebaande kaders denken, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid. Deze dynamiek maakt dat deze groep mensen zich minder graag vasthouden aan strakke bestrijdingsplannen en er mag op vertrouwd worden dat zij prima in staat zijn om spontaan goede oplossingen te bedenken. Dit is een waardevol inzicht in het functioneren van het CZS.

Referentie

Dries Roosmalen – Adviseur crisisbeheersing – Waterschap De Dommel
‘Voor sleutelfunctionarissen van de calamiteitenteams van Waterschap De Dommel, heeft Renata een serie praktische trainingen verzorgd op basis van het Insights Discovery-model. De trainingen heeft ze gegeven samen met Hans Jansen (Waterschap De Dommel). Dit model gaat vooral in op hoe personen functioneren onder bepaalde omstandigheden. Renata heeft dit op praktische wijze weten te vertalen naar trainingen die functionarissen laten ervaren hoe zij in stress-situaties (een crisis) functioneren en daar op een bewuste wijze mee kunnen omgaan. Een waardevolle aanvulling op de reguliere activiteiten in het kader van opleiden, trainen en oefenen van calamiteitenteams, waarbij vaak de ‘persoonlijke kant’ nog sterker kan worden belicht.’

Hans Jansen – Waterschap De Dommel
‘Renata heeft vanuit de basisbenadering van Jung (Insights) een training opgezet, speciaal bestemd voor leden van crisisteams. Deze training heeft zij voor de eerste keer gegeven voor het Waterschap De Dommel. Ik heb de eer gehad om haar daarin te ondersteunen. Ik heb Renata bij de voorbereiding van de training, de uitvoering daarvan en de afronding, leren kennen als een zeer deskundig, vakkundig en betrokken trainer. Zij kan als geen ander de inhoudelijke kennis combineren met de aanpak van de meer psychologische gevoeligheden, die het werken onder stress bij mensen teweeg brengt. Haar grondige aanpak en vasthoudende aard heb ik in hoge mate gewaardeerd. Ik hoop nog veel met haar te kunnen samenwerken en kan haar ten zeerste bij u aanbevelen.’

De Workshop Stressmanagement heeft waarde voor iedereen die onder druk in zijn/haar vanuit persoonlijke kracht wil blijven werken. Deze workshop is ook opgenomen binnen de Learning Academy van Insights en prima geschikt als interne train de trainer.

Wanneer je wilt werken aan stressreductie en meer gezondheid en geluk op de werkvloer, kan er een mooie tweeluik worden gemaakt met de Workshop Persoonlijke Balans.

Een werkelijke verdieping in het menselijk functioneren wordt geboden in de Masterclass Stress&Schaduw. De Masterclass is primair bedoeld voor vakgenoten, maar wordt op verzoek geschikt gemaakt voor train de trainer of interne programma’s.

Referentie Masterclass Stress & Schaduw

Dr. Lucia Smit
“Ik heb als Insights practitioner de Masterclass Stress & Schaduw gevolgd bij Renata. Renata wist op zeer heldere wijze het gedachtengoed van Jung uit te leggen. Begrippen als collectief bewustzijn en stress werden op heel heldere wijze toegelicht met veel voorbeelden uit Renata’s praktijk en eigen ervaringen. Renata weet als geen ander hoe ze anderen aan zich kan binden via storytelling en zo hen helpt hun inzichten te vergroten.”

Teambuilding

Vraag

Na een ingrijpende reorganisatie bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een afdeling Watersystemen ontstaan bestaande uit twee teams die elkaar deels overlappen. De teams kenmerken zich (zoals vrijwel alle teams) door verschillende persoonlijkheden en de samenwerking verloopt ‘lastig’. Er is eerder sprake van ‘groepen mensen die samenwerken’, dan daadwerkelijk teamwerk. Het afdelingshoofd, Linda van Oostrum, uitte behoefte om te werken aan de teamontwikkeling met ondersteuning van teamanalyses o.b.v. Insights Discovery.

Aanbod VALENT ontwikkeling

Om de teamontwikkeling positief te stimuleren, is een maatwerkprogramma opgesteld met als doel bewustwording van de huidige samenwerking en het benoemen en implementeren van verbeteracties. De twee teams startten met een gezamenlijke Workshop Persoonlijke Effectiviteit waarbij Persoonlijke Insights Discovery Profielen werden teruggekoppeld.

O.b.v. de specifieke leervragen werd een tweetal Workshops Team Effectiviteit ontwikkeld. Het eerste team richtte zich specifiek op teamontwikkeling door het benoemen en implementeren van verbeteringen in de samenwerking. Bij het tweede team speelde inefficiënte communicatie een relevante rol en werd er gewerkt aan het herkennen van elkaars behoefte en hierop afstemmen in de eigen manier van communiceren. Beide workshops zijn gebaseerd op een Team Analyse.

Resultaat

De teamleden verkregen inzicht in hun eigen functioneren en de verschillen met anderen. Inzicht in de teamdynamiek maakte helder waar de kracht en valkuilen lagen van deze teams. Er werd bewust gekozen om vanuit de kwaliteiten te werken (problemen oplossen wanneer deze zich aandienen, flexibel en met veel positieve energie) en minder aandacht te besteden aan de ontwikkelpunten (o.a. administratieve zaken). Ieders bijdrage werd meer gewaardeerd en de inter-persoonlijke communicatie werd verbeterd waardoor er meer als team werd samengewerkt.

Referentie

Linda van Oostrum – Hoofd Afdeling Watersystemen – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
‘Renata Boltendal heeft als trainer invulling gegeven aan de teambuilding van het managementteam. Door haar enthousiasme en gedrevenheid en de manier waarop ze zich had verdiept in de organisatie, gecombineerd met haar inhoudelijke kennis en inspirerende intermezzo’s, heeft ze een belangrijk bijdrage geleverd in de verdere ontwikkeling van het managementteam.’

Workshop Team Effectiviteit, Teamcoaching of Teambuilding: wat past het beste bij jouw vraagstuk? Neem vrijblijvend contact link op en we bepalen samen de meest geschikte vorm..

Training

Training het ABC van Communiceren

Vraag

Op aanbeveling van Monic Ravers (die bij mij de Learning Academy Stress volgde) werd ik gevraagd een training communicatieve vaardigheden te ontwikkelen voor de interne opleidingsacademie van Hoogheemraadschap van Delfland. Aanleiding is dat P&O geconstateerd heeft dat de basisprincipes van effectief communiceren in de praktijk onvoldoende worden toegepast. Hierdoor verloopt de interne communicatie niet altijd even vlot wat ten koste gaat van de gezamenlijke resultaten en soms ook van het werkplezier. Deze training is sinds 2014 onderdeel van de academie en wordt jaarlijks uitgevoerd.

Aanbod VALENT ontwikkeling

Afgestemd op de behoefte is een tweedaagse training ontworpen met als doel bewustwording van de basisprincipes van effectieve communicatie en oefenen met de mogelijkheden om hierin te sturen. Het herkennen van en kunnen afstemmen op gesprekspartners wordt uitgebreid geoefend evenals het feedback geven & ontvangen en de LSD techniek (luisteren, samenvatten, doorvragen). Er wordt gewerkt op basis van persoonlijke leerdoelen en zelf ingebrachte casuistiek. Hierdoor heeft de training een praktisch en persoonlijk karakter. Tussen de trainingsmodules door oefenen de deelnemers en ook na afloop blijft er aandacht voor de borging van het geleerde.

Resultaat

De ervaring leert dat mede o.b.v. de persoonlijke leervragen en de opzet van de training de deelnemers hun communicatieve vaardigheden verbeteren wat meer plezier en resultaat in de samenwerking oplevert. Gemiddeld wordt deze training met een 8+ gewaardeerd.

Referentie

Fred Nederpel, Senior beleidsadviseur – Hoogheemraadschap van Delfland
‘Eind 2014 heb ik de (incompany training) ‘Communicatieve vaardigheden’ gevolgd. Het grote voordeel van deze training is dat als vertrekpunt de ‘Insights’ kleuren worden gehanteerd. Hierdoor ontdekte ik dat communiceren begint om eerst jezelf goed te kennen en vervolgens van de ander het ‘Insights’-profiel te (h-)erkennen. Zo kom je veel sneller ‘tot elkaar’. De training is vooral praktijk gericht met eigen casussen. Renata is zeer professioneel en erg betrokken bij de cursisten, wat tot mooie resultaten leidt.’

Wil jij ook je communicatieve vaardigheden verbeteren? Kijk dan eens naar de volgende programma’s:
Workshop Kleurrijk Communiceren  |  Workshop Feedback geven & ontvangen  |  Training Het ABC van communiceren

Coaching

Persoonlijke Coaching

Vraag

Begin 2012 vroeg Reinier Asberg mij om hem te coachen. Wij hadden elkaar leren kennen bij JCI Leiden waar ik als coach meerdere teamsessies had verzorgd. Naast dit lidmaatschap was Reinier directeur van de Huschka Groep (een beveiligingsbedrijf), bezig met het opzetten van een nieuw bedrijf TRNSPRNT èn voorzitter van BV Leiden (ondernemersvereniging). Alle zaken liepen op rolletjes. Nou ja, bijna allemaal. Al meerdere keren raakte Reinier betrokken bij een persoonlijk conflict en hij begreep eigenlijk niet goed waarom. Waarom deden deze mensen eigenlijk niet wat hij vroeg? Vooral wanneer er emoties in het spel waren, had Reinier echt geen flauw idee wat daartoe de aanleiding was en waar dat goed voor was. Er moest gewoon gewerkt worden en klaar. In plaats van letterlijk te vragen ‘Wat sta je nou te janken?’ besloot Reinier zijn eigen houding in deze conflicten te onderzoeken en hij riep de hulp in van mij als deskundig coach.

Aanbod VALENT ontwikkeling

Tijdens een intakegesprek maakten we nader kennis met elkaar, onderzochten we de leervraag en de meest geschikte werkvorm. Dit leidde tot een contract voor persoonlijke coaching bestaande uit een aantal gesprekken. Reinier koos ervoor om deze gesprekken in Den Helder te laten plaatsvinden zodat hij de heen- en terugreis (vanuit/naar Leiden) kon gebruiken voor de voorbereiding en het laten bezinken van de gesprekken.

Al snel werd duidelijk dat Reinier rationeel zeer goed ontwikkeld is. Hij zette hier dusdanig sterk op in dat dit leidde tot emotionele disbalans. Doordat hij anderen èn zichzelf niet goed begreep, ontstonden er persoonlijke conflicten. We onderzochten de aanleiding van deze disbalans, deden oefeningen om opnieuw te leren voelen. Gedurende het proces kwam Reinier in een achtbaan van gevoel terecht en het was mijn taak om ervoor te zorgen dat hij niet uit de bocht vloog. Ik lichtte toe welke functie gevoelens hebben en hoe je deze zakelijk effectief kunt benutten.

Exact een half jaar na de start gaf Reinier aan het geleerde begrepen en geïmplementeerd te hebben. We sloten het traject van vijf gesprekken af tijdens een lunch waarbij we met verwondering en trots terugkeken op het geslaagde coaching traject.

Resultaat

Het resultaat van dit traject laat zich het beste beschrijven door de woorden van Reinier zelf. Omdat veel mensen met soortgelijke leervragen zitten, schreef ik de InspiratieWijzer De achtbaan van gevoel.

Referentie

Reinier Asberg – Founder Trnsprnt

‘Renata heb ik mogen ervaren als een persoonlijk professionele coach. In een half jaar tijd heb ik met haar aanwijzingen/reflectie/oefeningen en analyses belangrijke vraagstukken in mijn werk en privéleven helder en opgelost gekregen.

Het was een achtbaan van een half jaar maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik uit de bocht zou vliegen. Deskundig, betrokken, persoonlijk maar ook professioneel. Uitstekend analytisch vermogen en de stappen die je zet die voelen goed.

De balans tussen ratio en gevoel, maar vooral ook de connectie tussen ratio en gevoel is hersteld. Gevolg is een veel beter functioneren. En dat is de investering in tijd en geld meer dan waard geweest.’

Heb je ook met een persoonlijke leervraag of daagt (iemand van) je werk je uit en wil je hiermee aan de slag? Dan is Persoonlijke Coaching wellicht ook iets voor jou. Neem vrijblijvend contact op te informeren naar de mogelijkheden. Het eerste half uur van ons gesprek is gratis.

Masterclass

Inspiratie Lezing

Lezing communiceer je rijk!

Vraag

Jaarlijks organiseren Jong MKB en de Rabobank het evenement Bedrijf in Beeld. Doel is het verdiepen van kennis en verbreden van je netwerk om meer uit je onderneming te halen. In 2012 ben ik als spreker gevraagd. De doelgroep betrof voornamelijk ondernemers met een bedrijf in de leeftijd van 1 tot 5 jaar.

Aanbod VALENT ontwikkeling

Voor deze gelegenheid heb ik de Workshop Kleurrijk Communiceren aangepast aan de doelgroep. Focus was bewustwording van het type ondernemer die het best bij je past en welke klanten je hiermee aantrekt. Met de inzichten uit deze interactieve lezing kunnen de deelnemers hun manier van communiceren aanpassen en een bredere doelgroep aanspreken en daarmee nieuwe klanten werven. Vandaar de titel Communiceer je rijk!

Resultaat

De deelnemers hebben inzicht gekregen op de invloed van hun persoonlijkheid op hun manier van communiceren en het daaruit voortvloeiende succes. Met behulp van vier kleuren van Insights Discovery zijn de deelnemers bekend met hun eigen voorkeuren en beschikken zij over praktische handvaten om hun communicatie af te stemmen op hun klant.

Referentie

Irene Arnold, Intern Accountmanager MKB – Rabobank Kop van Noord-Holland
‘Bij de eerste ontmoeting met Renata bemerkte ik direct haar passie voor haar vak en de betrokkenheid bij mensen. Ze inspireert haar omgeving met positieve energie. Ze is als onderneemster echt in haar kracht gekomen en laat zoveel mogelijk mensen in haar omgeving daarvan meegenieten. Met haar workshop bij het event “Bedrijf in Beeld” heeft ze zich op een professionele en enthousiaste wijze prima gepresenteerd voor een groep ondernemers. Haar workshop biedt inspiratie en diepgang. Om uw onderneming of uzelf te ontwikkelen op basis persoonlijke groei, een deskundig advies en het ontdekken van Kleurrijke Communicatie is Renata de aangewezen persoon.’

Wil je ook een lezing boeken? Neem dan contact met mij op.

Overzicht Opdrachtgevers

Een greep uit mijn klantenkring:

Akse Media
Bouwteam De Laape
Camping ’t Noorder Sandt
Gemeente Den Helder
Gemeente Drechterland
Gemeente Hollands Kroon
’s Heeren Loo
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap van Delfland
Huschka Beveliging

Insights Benelux
Intramar Insurances
Jumbo supermarkten
Makelaar Van Keulen
Notariskantoor Den Helder
Port of Den Helder
Revalidatie Nederland
Slagerij Wit&Wit
Heineken
Reus Kapsalons

Texels Welzijn
Van Ede outlacement en loopbaanbegeleiding
Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
Veldman Koelservice
Verloskundig Centrum Noord Holland Noord
Vrouwen Netwerk Zoetermeer en Omstreken
Waterschap De Dommel
Woningstichting Den Helder

Branches waar ik vooral ervaring en affiniteit mee heb, zijn:
waterschappen, gemeenten, veiligheidsregio’s, MKB, techniek, olie- en gasindustrie, Rijkswaterstaat, provincies, bouw, zorg en onderwijs.